Kdo jsem a jaké služby poskytuji?

• Jsem překladatelka německého jazyka

• Mohu Vám nabídnout běžné a rovněž soudně ověřené překlady z českého do německého jazyka a naopak

• Vyhotovím pro Vás kvalitní překlady za nižší cenu než překladatelské agentury.

Osobní doručení a vyzvednutí překladu – v okrese Mladá Boleslav mohu překlad za příplatek osobně vyzvednout/doručit, záleží na dohodě, to se týká především překladů se soudním ověřením. Ostatní překlady je možné zaslat v elektronické podobě na e-mail. Ihned Vás informuji o převzetí překladu, průběžně o stavu zpracování, po dokončení překladu ihned předávám zákazníkovi

Překlady se soudním ověřením – nutno dodat originál dokumentu nebo jeho úředně ověřenou kopii, při zaslání dokumentu předem v naskenované podobě mohu začít na překladu ihned pracovat a překlad s originálem svážu až při předání zakázky

Zajištění tisku ve více kusech – černobílý laser, barevný laser

Expresní překlad – odevzdání i v den zadání, záleží na dohodě a rozsahu zakázky

Mgr. Andrea Fiedlerová, tel.: +420 604 361 398, email: info@nemcina-mb.cz, www.nemcina-mb.cz