Moje jazykové vzdělání

• pravidelná školení Komory soudních tlumočníků a Jednoty tlumočníků a překladatelů
• prosinec 2013 – jmenována soudní tlumočnicí a překladatelkou jazyka německého
• březen 2009 – certifikát FCE
• červen 2005 – státní zkouška z německého a českého jazyka

Moje vzdělání

• září 2012 – květen 2013 – Doplňkové studium pro soudní tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
• 2001 – 2005 – Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Učitelství českého a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, titul Mgr.
• únor 2005 – státní zkouška z pedagogiky a psychologie
• květen 2000 – státní zkouška z obchodní korespondence

Moje praxe

• mám několikaletou praxi s překlady a tlumočením v automobilovém průmyslu
• jako OSVČ spolupracuji s překladatelskými agenturami, firmami i soukromými osobami

Mgr. Andrea Fiedlerová, tel.: +420 604 361 398, email: info@nemcina-mb.cz, www.nemcina-mb.cz