Překlady

Mojí snahou je poskytovat kvalitní služby, a proto vše pečlivě kontroluji, ověřuji termíny, nejasnosti či odbornou terminologii konzultuji s klienty, případně se obrátím na odborníky.

Neustálá informovanost zákazníka

Texty k překladu přijímám e-mailem, poštou, osobně. Vše záleží na dohodě ze zákazníkem. Zákazníka průběžně informuji o stavu překladu (e-mailem, telefonicky, sms). Ihned po vyhotovení překladu zasílám zákazníkovi.

Odpovědnost

Dlouholetá praxe v automobilovém průmyslu mne naučila velice dbát na přesnost, včasnost a odpovědnost. Přijímám jen zakázky, o kterých vím, že mohu zajistit jejich kvalitu (terminologie, termíny, přesnost aj.).

Překlady se soudním ověřením

Překlady mohu osobně soudně ověřit.

Co překládám

Běžné texty

Osobní dopisy, inzeráty, žádosti, různá potvrzení, jídelní lístky, ceníky, reklamy, internetové stránky, články z novin a časopisů, nabídky služeb aj.

Odborné texty

Obchodní korespondence, osvědčení, rodné listy, manuály, příručky, návody, pojišťovací dokumentace, výpisy z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, diplomy a osvědčení, smlouvy, právní předpisy, úřední doklady aj.

Nejvíce zkušeností mám s těmito obory

Rostlinná výroba a zemědělství, automobilový průmysl, obchod, stavebnictví, zdravá výživa, právo a služby

Avšak ráda přeložím text z jakéhokoli oboru.

Mgr. Andrea Fiedlerová, tel.: +420 604 361 398, email: info@nemcina-mb.cz, www.nemcina-mb.cz